Personvernerklæring

Oppdatert: 27.04.24

Velkommen til Renora.no. Vi er dedikerte til å beskytte personvernet til våre brukere og har som mål å tilby en trygg og sikker brukeropplevelse. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt.

Personopplysningene vi behandler

1. Innsamling av informasjon

Vi samler inn personlig identifiserbar informasjon, inkludert navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt annen relevant informasjon du frivillig oppgir når du registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på vårt nyhetsbrev, eller kontakter oss gjennom vårt kontaktskjema.

2. Bruk av informasjon

Informasjonen vi samler inn benyttes for å:

 • Tilrettelegge og forbedre tjenestene våre.
 • Håndtere forespørsler og spørsmål fra deg.
 • Kommunisere med deg om våre tjenester og tilbud.
 • Oppfylle våre juridiske forpliktelser.

3. Deling av informasjon

Ditt personvern er viktig for oss, og vi forplikter oss til å behandle dine personopplysninger med den ytterste omsorg. Vi deler ikke, selger, overfører eller utleverer dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt eksplisitte samtykke, med mindre dette er nødvendig for å etterkomme en juridisk forpliktelse eller for å levere våre tjenester til deg.

I de tilfeller hvor det er nødvendig å overføre dine personopplysninger, vil dette gjøres på en sikker måte som opprettholder de høyeste standarder for konfidensialitet, for å ivareta dine rettigheter og friheter. Vi tar også nødvendige forholdsregler for å sikre at alle tredjeparter som mottar dine personopplysninger forplikter seg til å beskytte dem i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning og våre egne strenge personvernstandarder.

4. Sikkerhet

Vi prioriterer informasjonssikkerhet høyt og implementerer tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse.

Våre sikkerhetstiltak omfatter blant annet bruk av krypteringsteknologi for å sikre data under overføring og lagring, jevnlige sikkerhetsvurderinger og penetrasjonstester for å avdekke og adressere eventuelle sikkerhetssvakheter, samt streng tilgangskontroll som sikrer at kun autorisert personell har tilgang til personopplysninger, og da kun i den grad det er nødvendig basert på deres rolle og informasjonsbehov.

5. Dine rettigheter

Først og fremst har du rett til å be om tilgang til de personopplysningene vi har lagret om deg. Dette betyr at du kan be om en kopi av disse opplysningene for å se hva vi har registrert, slik at du kan vurdere hvordan og hvorfor vi bruker dine data.

Hvis du finner ut at informasjonen vi har er feilaktig eller ufullstendig, har du rett til å be oss korrigere eller komplettere disse opplysningene. Dette sikrer at dine data er nøyaktige og oppdaterte.

 • Du kan forespørre en kopi av dine personopplysninger ved å kontakte oss på den tidligere nevnte e-postadressen.
 • Du har mulighet til å be om korrigeringer eller tillegg hvis du oppdager at informasjonen vi har er feilaktig eller misvisende.
 • Du har også rett til å be om at dine personopplysninger slettes umiddelbart. Du kan be om at vi fjerner dine data når som helst, selv om noen data som er nødvendig å beholde av juridiske årsaker (som for eksempel for regnskapsføring) ikke vil bli slettet.
 • Under visse omstendigheter kan du be om at vi begrenser behandlingen av dine data. Dette kan du gjøre ved å justere dine samtykker eller ved å opprette reservasjoner i våre systemer.
 • Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på utførelsen av våre oppgaver eller etter en interesseavveining, har du rett til å protestere mot vår behandling av dine data. Dette kan også gjøres ved å justere dine samtykker eller reservasjoner.
 • Du har rett til å motta dine persondata i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Kontakt oss på den oppgitte e-postadressen for å anmode om utlevering av dine personopplysninger.
 • Vi oppfordrer deg til å ta kontakt hvis du mener at vi ikke overholder personvernlovgivningen.
 • Vi er forpliktet til å hjelpe deg med å utøve disse rettighetene. Hvis du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om dem, er du velkommen til å kontakte oss. Du har også muligheten til å inngi en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysninger.

6. Informasjonskapsler (Cookies)

Renora.no bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn statistikk om bruk av nettstedet. Informasjonskapslene er små tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker vår nettside. Disse filene er viktige for at visse deler av nettstedet skal fungere effektivt og bidrar til en sømløs og tilpasset brukeropplevelse ved å huske dine preferanser og tidligere handlinger.

For de som ønsker en mer begrenset bruk av informasjonskapsler, tilbyr nettlesere muligheten til å justere innstillingene slik at man kan avvise automatisk lagring av disse filene. Det er viktig å merke seg at å gjøre dette kan påvirke hvordan nettstedet fungerer for deg som bruker.

Noen funksjoner og tjenester på renora.no kan bli mindre tilgjengelige eller ikke fungere som forventet uten informasjonskapsler. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, tilpasning av innhold basert på dine interesser, automatisk innlogging og husking av innstillinger og preferanser under besøket ditt.

7. Endringer i personvernerklæringen

For å sikre at vår personvernerklæring alltid gjenspeiler vår nåværende praksis og de siste juridiske standardene, forbeholder vi oss retten til å gjøre nødvendige endringer og oppdateringer. Disse endringene kan gjenspeile nye metoder for databehandling, endringer i lovgivningen eller justeringer basert på tilbakemeldinger fra brukerne våre.

Ved å regelmessig revidere og oppdatere vår personvernerklæring, sikrer vi at du som bruker alltid er oppdatert med den mest aktuelle og nøyaktige informasjonen om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger. Når vi publiserer en oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår nettside, sørger vi også for å markere disse endringene tydelig, slik at du enkelt kan identifisere hva som har endret seg siden din siste gjennomlesning.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer dine data, og vi streber etter å være så transparente som mulig om våre prosesser for å beskytte ditt personvern. Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer om vår personvernerklæring eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss.

Kontaktinformasjon

Den som har ansvaret for behandling av personopplysningene er Renora AS ved daglig leder. For spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser gjeldende til vår personvernerklæring, ber vi deg ta kontakt med oss.

Her er informasjonen om hvordan du kan nå oss:

Den som har ansvaret for behandling av personopplysningene er Renora AS ved daglig leder. For spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser gjeldende til vår personvernerklæring, ber vi deg ta kontakt med oss.

Her er informasjonen om hvordan du kan nå oss:

Adresse: Lienga 6, 1414 Trollåsen
E-post: post@renora.no
Organisasjonsnummer: 929 134 710

Renora AS utfører profesjonelle rengjørings- og flyttetjenester innen i Oslo, Akershus, Buskerud, og Østfold.

Åpningstider

Mandag - Fredag
08:00 - 18:00
Lørdag - Søndag
09:00 - 16:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram